Det etableres en trening-/selvhjelpsgruppe for pasienter som har en eller flere langvarige helseplager, hver onsdag fra kl 14 fra 01.06.16.

Fysisk trening og sosiale aktiviteter er velkjente gode og gunstige tiltak med tanke på mange type helseplager.

De som ønsker mer informasjon eller har lyst til å prøve kan ta direkte kontakt med oss!