Til informasjon! Torsdag 09.03 og fredag 10.03 er kontoret stengt. Vikar for oss disse dagene er Strandgata Legesenter, telefon 625 20 360 (gjelder kun øyeblikkelig hjelp). Resepter og annet bes ordnes før vi stenger. Vi er tilbake mandag 13.03 som vanlig.